Kauhajoen kalastusseura

SEURAN LUPA-ALUEET KARTALLA

IKKELÄNJOEN KOSKIKALASTUSALUE

PAKKOLANKOSKEN MYLLY

Kauhajoen kalastusseuran historiaa ja nykypäivää

Kauhajoen kalastusseura KAKASE ry on perustettu 1997, aluksi se toimi 10 vuotta rekisteröitymättömänä yhdistyksenä. Aikanaan 1960 -luvulla metsästysseurat hoitivat alueiden kalastusta ja tekivät myös erilaisia kalaistutuksia vesiin. Seuran tarkoituksena on edistää kalastuksen harrastamista ja hoitaa hallinnoimiensa vesialueiden kalakantaa sekä vesistöä.

Kauhaoen kalastusseuran vesialueisiin kuuluu noin 250 ha pitäjän vesialueita, pääasiassa joki- ja puroalueita. Kauhajoen ollessa vedenjakaja-aluetta, on pitäjässä erittäin runsaasti pieniä puroja ja pikkujokia. Vedet laskevat Isojoki-Lapväärtinjoen, Karvianjoen ja Kyrönjoen vesistöalueille.

Lähes vuosittain on järjestetty Kauhaonki -tapahtuma, joskus pilkkikisat tai koskikalastuskilpailut. Pääpaino kalastuksessa on kuitenkin koskikalastuksessa Ikkelänjoen alaosalla Asuulin alueen koskialueilla, johon istutetaan vuosittain satoja kiloja kirjolohta. Muilla jokialueilla kalasto on lähinnä luontaista, koostuen hauesta, ahvenesta, mateesta harjuksesta ja taimenesta. Seuran alueella on noin 250 km virtavesiä, josta tavataan luonnonvaraista taimenta. Näille alueille ei tehdä istutuksia.

Seuran hallinnoimiin alueisiin kuuluu Kyrönjoen yläosa eli Kauhajoki, Ikkelänjoki, Kainastonjokea ja Päntäneenjoki. Isojoki-Lapväärtin vesistöalueelle laskee Uuronluoman vesistöalue, jonka latvalla on Aikalajärvi. Järvi on perustettu luonnonsuojelualueeksi, kalastaminen on sallittua. Karvianjokeen laskevista alueista seuran hallinnassa on Paholuoman alue.

Seuran keskeinen toiminta-alue on Ikkelänjoen koskialueet, joilla on pituutta noin 3 km. Ne sijaitsevat Kauhajoen Aronkylästä 2 km Ikkeläjärven suuntaan. Koskialueella on myös seuran hallinnassa oleva Pakkolankosken mylly, joka on käytettävissä ja vuokrattavissa.


Lupamyyjät:

ST1 Kauhajoki, Seinäjoentie 113, 61850 Kauhajoki p. 06 23 21711

TAI lupamaksu tilille: FI48 4730 4020 0228 78


Luvat:

Aikuiset, vuosikortti 50 € ja vuorokausilupa 20 €, alle 18 vuotiaat vuosikortti 20 €. Oikeuttaa kalastukseen koko seuran alueella.

Aikuiset, vuosikortti 20 €, oikeuttaa kalastamaan muualla mutta ei Ikkelänjoen koskikalastusalueella.

Pyydysmerkki (ST1), 5 € / kpl.

Kiinteisiin pyydyksiin ja rapumertoihin tarvitaan erikseen pyydysmerkki.

Hinnat astuvat voimaan 1.7.2022.

Valtion kalatuksenhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä lainsäädännön mukaisesti alueilla, jotka eivät ole lohi- ja siikapitoisen vesistön virta- ja koskipaikkoja. Kauhajoen kaikki virtavedet on luokiteltu lainmukaisiksi lohi- ja siikapitoisiksi vesistöiksi, niiden koski- ja virtapaikoissa kalastettaessa tulee olla seuran kortti.

Metsästysoikeus on vuokrattu alueen metsästysseuroille, jotka hallinnoivat alueen metsästystä. Jokialueilla harjoitetaan mm. vesilinnustusta metsästyslaisäädännön mukaisesti. Uuronjärvellä metsästys on kielletty (osakaskunnan yksityinen luonnonsuojelualue).


Lajit ja rajoitukset:

Kirjolohi, 2 kalaa / päivä

Harjus, lakisääteinen 35 cm, rauhoitettu 1.5 – 31.5

Taimen, lainsäädännön mukaisesti, rauhoitettu 1.9 – 30.11

Isojokeen laskeva Uuronluoma: alamitta rasvaevättömällä taimenella 60 cm, rasvaevällinen aina rauhoitettu (taimenella on esteetön vaellusyhteys mereen saakka)

Kyrönjokeen laskevat vesistöt (Kauhajoki, Ikkelänjoki, Kainastojoki ja Päntäneenjoki) sekä Karvianjokeen laskeva Paholuoman alue, ovat vaellusesteen takaisia alueita; taimenen pyynti sallittu lammessa ja purossa, ylämitta 45 cm.


Lupa-alue:

Kauhajoki, Ikkelänjoki, Kainastonjoki, Päntäneenjoki, Uuronluoma ja Paholuoma (erillinen kartta alueista)


Seuran hallitus:

pj. Kari Hakamaa p. 0500 864 728

vpj. Joona Hakamaa

siht. Teemu Tuovinen p. 0400 728 749

rh. Pekka Saarela p. 040 501 4842

jäsen Janne Mäkinen

jäsen Janne Kainasto-Ontto

jäsen Juhani Vaskivuori

jäsen Markku Seppälä