Kakasen lupa-alue

Seuran alueet:

Yleiset vesialueet 232-876-1-0 sinisellä merkityillä alueilla. Tiedot löytyvät tarkemmin esim.

Karttapaikasta lisäämällä kiinteistörajat näkyviin. Erityisesti puroalueilla rajat kannattaa tarkistaa maastokartasta.

 

Seuran pääalueet:

-Kauhajoki Kauhajärvestä Harjankylään 300 m Laturinmutkan alapuolelle,

josta alkaa Lohiluoman kalastusseuran alue

-Kainastonjoki Pöllönnevalle saakka.

-Päntäneenjoki Möykkykylän yläpuolelle saakka.

-Ikkelänjoki Myllyluoman yhtymäkohtaan saakka.

-Paholuoma KT44:n yläpuolelta sähkölinjalta alaspäin, Vinniäisluoma Kivimäen siltaan saakka.

-Uuronluoman alue Tuohiluomalta alaspäin sekä Aikalajärvi. Hukanluoma Haukihaaran sillalta alaspäin.