Ikkeläjärven kalastusseura

IKKELÄJÄRVI JÄRVIWIKI

 

Ikkeläjärven kalastusseuran historiaa ja nykypäivää

Ikkeläjärven kalastusseura on perustettu 1962 ja aluksi se toimi metsästysseuran kanssa yhdessä. Myöhemmin toiminnat eriytettiin ja molemmille valittiin omat johtokuntansa. Seuran tarkoituksena on edistää kalastuksen harrastamista ja hoitaa järven kalakantaa sekä vesistöä.

Vuosittain on järjestetty onki- ja pilkkikilpailuja. Roskakalan hoitopyyntiä on harjoitettu reilun 10 vuoden ajan paunetilla ja hoitokalastuskatiskoilla. Lisäksi vesikasvillisuuden niittoa on suoritettu seuran niittoveneellä. Kalanpoikasistutuksia on tehty vuosien mittaan useita kertoja. Istutuskaloina järveen on tuotu siikaa ja kuhaa. Järven kalastettavat pääkalalajit ovat ahven ja hauki.

Ikkeläjärven pinta-ala on noin 350 ha, järvi on matala, keskisyvyys noin 1,5 m. Niementien varrella on yleinen uimaranta, jossa on veneenlaskupaikka, pukukopit, laituri ja kotarakennus. Kalastusseuran alueeseen kuuluu järven lisäksi noin 2 km matka Ikkelänjokea Myllyluoman haaraan saakka.

Ikkeläjärvi kuuluu Kyrönjoen valuma-alueeseen ja järven valuma-alue on noin 50 km2.


Lupamyyjät:

Martti Koskinen puh. 0400 224 202.


Luvat:

Vuosikortti 30 € ja vuorokausilupa 10 €.

Kiinteisiin pyydyksiin tarvitaan erikseen pyydysmerkki: Katiska tai pitkäsiima 5 € / vuosi, verkko 7 € / vuosi.

Talouskohtainen pyydysrajoitus ; katiska ja verkko 2 kpl ja pitkäsiima 1 kpl.

Valtion kalatuksenhoitomaksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vieheellä lainsäädännön mukaisesti. Tuulastus, iskukoukut, katiska, verkkokalastus jne. tarvitsevat aina kalaveden omistajan eli seuran luvan kalastajan ikään katsomatta.

Metsästysoikeus on vuokrattu Ikkeläjärven metsästysseuralle, joka hallinnoi alueen metsästystä. Järvellä harjoitetaan mm. vesilinnustusta metsätyslainsäädännön mukaisesti.


Lupa-alue:

Ikkeläjärvi


Seuran hallitus:

pj. Rauno Kivistö p. 0400 169639

vpj. Tero Hyvärinen p. 050 517 4108

siht. Martti Koskinen p. 0400 224 202

jäsen Hannu Hyvärinen

jäsen Simo Saarimäki

jäsen Matti Viitamäki

jäsen Leila Friman