Lait ja linkit

Osakaskuntatoiminta, kalavesienhoito ja kalastus lainsäädännön näkökulmasta

Vesialueiden omistukseen ja hallintaan sekä kalavesien hoitoon ja kalastukseen liittyvä lainsäädäntö on laaja. Toiminta on hyvin pitkälle määritelty lainsäädännössä, jonka puitteissa käytännön toiminta toteutuu. Alla on myös joukko linkkejä kalatalouden toimijoiden ja eri viranomaistahojen suuntaan, joiden kanssa kalavesien hoidossa ja käytössä tehdään yhteistyötä.

www.kalat.fi/toimijat

https://mmm.fi/lainsaadanto/kalastus

www.ahven.net

http://www.epkalatalouskeskus.fi/kyronjoki.html

www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html

www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/

www.ely-keskus.fi